CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN NGƯỜI BẠN VÀNG

GOLDEN FRIEND JOINT STOCK COMPANY-HOA BINH BRANCH
Địa chỉ thuế: 182B - 182C Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh