1. Reviewcongty.me không thu tiền của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào để xoá nội dung đánh giá trên nền tảng của chúng tôi

2. Reviewcongty.me không phải thuộc sở hữu của bất cứ công ty hay tổ chức pháp nhân nào tại Việt Nam. Chúng tôi là một website hoạt động độc lập được thành lập bởi các cá nhân người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên chúng tôi có những mối quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi với các tổ chức, công ty hoặc cá nhân khác trong lãnh thổ Việt Nam.

3. Reviewcongty.me có tên miền và máy chủ đặt tại nước ngoài, tuy nhiên chúng tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một nền tảng đáng tin cậy cho mọi người có thể đánh giá về môi trường làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng mọi đánh giá tích cực hay tiêu cực về doanh nghiệp nói chung và cá nhân tại doanh nghiệp nói riêng sẽ là một thông tin hữu ích cho mỗi doanh nghiệp và cá nhân tiến bộ hơn mỗi ngày.

4. Reviewcongty.me giống như các nền tảng trực tuyến như Facebook hay Twitter, chỉ là nơi để mọi người chia sẻ quan điểm của mình, chúng tôi không có khả năng đánh giá hay xác thực thông tin đăng tải là chính xác hay không, do đó trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cá nhân người dùng. Nếu cá nhân hay tổ chức cho rằng một đánh giá đăng tải trên nền tảng của chúng tôi là không chính xác, vui lòng rà soát và xem xét lại các quan hệ với cá nhân và tổ chức khác để tự đánh giá cách thức xử lý phù hợp, bởi chỉ có cá nhân hay tổ chức đăng tải trên nền tảng của chúng tôi mới có thể gỡ nội dung đã đăng tải.

5. Reviewcongty.me cho phép các cá nhân tổ chức đăng tải hay đề cập tới tên và logo của bất cứ tổ chức hay doanh nghiệp nào để định danh làm cơ sở đánh giá cho người dùng của mình, điều này là hoàn toàn hợp pháp bởi chúng tôi không dùng logo đó vào việc làm nhái làm giả các sản phẩm và dịch vụ theo các điều luật bị cấm bởi pháp luật Việt Nam.

6. Reviewcongty.me giống như các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân người dùng trên nền tảng của mình, cũng giống như các tổ chức hay công ty khác có trách nhiệm bảo vệ thông tin đối tác, khách hàng và người dùng của họ, không được phép cung cấp cho bên thứ ba.